Sprawozdanie z XXVI Wojewódzkiego Zlotu SKKT PTTK PTSM Wicko Lębork 2011

PDF Drukuj Email
środa, 07 grudnia 2011 14:15

Roll_up_Wicko_2011_zlotXXVI Wojewódzki Zlot SKKT PTTK PTSM odbył się w dniach 23-25 września 2011 roku na terenie Zespołu Szkół w Wicku koło Lęborka. Komendantem Zlotu był Piotr Żywicki, a sekretarzem – Elżbieta Świerk, reprezentująca Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku.

Na start w Lęborku, w Centrum Sportu i Rekreacji, zgłosiło się 12 drużyn z terenu województwa pomorskiego: szkoły średnie reprezentowane były przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące z Rumi SKKT PTTK „Wagant” oraz SKKT PTTK „Włóczykij” z Rumi; szkoły gimnazjalne reprezentowane były przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze Słupska, Gimnazjum z Chmielna SKKT PTTK „Wanożnice”, Zespół Szkół nr 2 z Pelplina drużyna „Cystersi”, Gimnazjum im. J. Piłsudskiego z Sierakowic SKKT „Europodwórko”, Salezjańskie Gimnazjum z Rumi SKKT PTTK „Wagant” oraz Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły z Rumi SKKT PTTK „Włóczykij”; szkoły podstawowe reprezentowane były przez Szkołę Podstawową nr 24 z Gdańska, Szkołę Podstawową nr 50 z Gdańska Gdańskie Piesze Koło Turystyczne „Wycieczkoludki”, Szkołę Podstawową nr 6 z Rumi drużyna „Ekoturyści” oraz Szkołę Podstawową nr 10 z Rumi drużyna „Turystyczna Dziesiątka”.

Organizatorem Zlotu był Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku – z pomocą Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku oraz Zespołu Szkół w Wicku, a współorganizatorami: Koło Przewodników PTTK w Lęborku, Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego oraz ZHP Szczep „Rodło”. Patronat Honorowy nad Zlotem objęli: Starosta Powiatu Lęborskiego, Burmistrz Miasta Lęborka oraz Wójt Gminy Wicko. W Zlocie uczestniczyło 120 osób wraz z opiekunami, organizatorami i zaproszonymi gośćmi.

W związku z rozszerzonym programem zwiedzania Lęborka i przeprowadzeniem marszów na orientację na terenie Parku Chrobrego w Lęborku Zlot rozpoczął się już w piątek, 23 września 2011 roku. Zbiórka uczestników Zlotu odbyła się o godzinie 13.00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, gdzie młodzież mogła złożyć swój bagaż. O godzinie 14.00 uczestnicy Zlotu w dwóch grupach udali się na zwiedzanie Lęborka – najważniejszych jego zabytków wraz z wejściem do muzeum na pokaz multimedialny. Przewodnikami byli: Pani Romana Białoskórska i Pan Jan Kiśluk reprezentujący Koło Przewodników PTTK w Lęborku.

Po powrocie odbyły się marsze na orientację, które przygotowali i przeprowadzili Koledzy Piotr Żywicki i Daniel Nazaruk oraz ze Szczepu „Rodło” – Kamila Żywicka, Dorota Topczyńska i Aleksander Bryksy. W czasie trwania zawodów organizatorzy przygotowali dla młodzieży i ich opiekunów posiłek – kiełbaski z grilla. Wszystko zostało skonsumowane w zawrotnym tempie. Po posiłku uczestnicy Zlotu udali się dwoma autokarami na miejsce Zlotu do Zespołu Szkół w Wicku, gdzie nastąpiło zakwaterowanie uczestników.

O godzinie 21.00 odbyła się tradycyjna odprawa organizatorów z opiekunami przy małym poczęstunku, gdzie omówiony został przez Komendanta Zlotu program na sobotę i niedzielę. Wręczone zostały przy tej okazji materiały promocyjne dla drużyn (które otrzymaliśmy od sponsorów) oraz znaczki okolicznościowe dla uczestników.

W drugim dniu Zlotu – 24 września – po śniadaniu na boisku szkolnym przed szkołą odbyło się uroczyste otwarcie Zlotu ze słowem wstępnym Komendanta Piotra Żywickiego, który powitał Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku, Pana Jana Kiśluka. Kierownik GOK-u zaraz po powitaniu zabrał wszystkich na wycieczkę krajoznawczo-turystyczną po okolicy. Wycieczka obejmowała trasę Wicko – Gęś – Białogarda – Skarszewo – Wicko, w sumie ok. 10 km przy pięknej pogodzie. W trakcie wędrówki pieszej młodzież zbierała „dary lasu” do wykonania bukietów jesiennych (jedna z konkurencji zlotowych).

Po obiedzie młodzież przystąpiła do konkursów zlotowych:

- testu przyrodniczego – 2 osoby (prowadziła Elżbieta Świerk),

- testu krajoznawczo-turystycznego – 2 osoby (prowadził Piotr Żywicki),

- konkursu krasomówczego – 1 osoba (jury konkursu: Teresa Kowalska – przewodnik terenowy PTTK i Paulina Świerk – kierownik RPK PTTK, regulamin konkursowy przygotowany został na zlot przez RPK PTTK, łącznie z tematami konkursu),

- konkursu im. Tadeusza Kotwicy – 2 osoby (pokaz multimedialny przygotowała Kamila Żywicka),

- konkursu na najładniejszy bukiet jesienny „Dary lasu” – drużyna (oceny i wyboru dokonała Pani Marta Żurawka – pracownik Słowińskiego Parku Narodowego, najładniejszy kosz został zabrany do SPN i tam będzie eksponowany, konkurs prowadzony był przez Elżbietę Świerk),

- wieloboju turystyczno-sportowego – drużyna – obejmującego m. in.:

1. pomiary (zabawa z mapą),
2. skrzynki (przesuwanie skrzynek ze stojącymi na nich osobami),
3. ręczniki (przerzuty butelek z wodą za pomocą ręczników),
4. jajka (rzuty jajkiem między dwiema osobami na jak największą odległość bez zbicia jajka).

Konkurencje odbywały się do wieczora, następnie młodzież udała się na kolację. Po kolacji zaproszeni zostaliśmy przez Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Wicku, Pana Jana Kiśluka, na wieczór turystyczny z pokazem multimedialnym Pani Marty Żurawki na temat ptaków w Słowińskim Parku Narodowym i Pana Bogusława Kotlarza, nauczyciela z Zespołu Szkół w Wicku z pokazem pt. „Cztery Pory Roku w Słowińskim Parku Narodowym” (z podkładem muzycznym A. Vivaldiego). Wyniki poszczególnych konkurencji wywieszane były na bieżąco na tablicy zlotowej.

W niedzielę po śniadaniu i sprzątnięciu zajmowanych pomieszczeń rozpoczęła się część uroczysta: przedstawienie wyników oraz wręczanie nagród i dyplomów za poszczególne konkurencje zlotowe. Nagrody ufundowali: Pomorski Kurator Oświaty, Starosta Lęborski, Burmistrz Miasta Lęborka, Wójt Gminy Wicko, Gminny Ośrodek Kultury w Wicku, Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Gdańsku oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku.

Na zakończenie Zlotu przybyli Prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, Pan Lech Zalewski i przedstawiciel Dyrekcji Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, Pan Paweł Mikulski, którzy wręczali listy gratulacyjne opiekunom drużyn oraz dyplomy i nagrody uczestnikom Zlotu za najlepsze miejsca w poszczególnych konkurencjach.

Organizatorzy

Poprawiony ( środa, 07 grudnia 2011 14:21 )
 
free pokereverest poker revie
Wykonanie: www.BrosBit.pl